Johannes Hospitium

Geen openstaande vacatures

Contact Telefoonnummer

Het Johannes Hospitium Vleuten is eind jaren tachtig opgezet als project van de Maltezer Orde en is verbonden met de Maltezer Orde en de Johanniter Orde in Nederland. In 1991 is het hospitium daadwerkelijk van start gegaan.

In de Statuten van de Stichting Johannes Hospitium Vleuten (gewijzigd dd. 25 november 2008) staat dat deze ten doel heeft een huis (hospitium) te exploiteren waar – onder meer met behulp van vrijwilligers – terminale patiënten, voor wie geen curatieve behandeling meer mogelijk is en die niet meer (goed) thuis kunnen worden verpleegd, hun laatste levensperiode vredig, waardig en zoveel mogelijk vrij van pijn kunnen doorbrengen.

De Stichting baseert haar activiteiten op christelijke barmhartigheid en op het geloof dat ieder leven een unieke gave van God is, dat tot het einde toe geëerbiedigd dient te worden.
Het Johannes Hospitium Vleuten staat open voor een ieder, ongeacht levensbeschouwing of manier van leven.

De statuten van de Stichting stellen dat het leven geëerbiedigd dient te worden tot het einde toe. In het hospitium wordt dan ook geen euthanasie uitgevoerd.

Lees meer Toon minder
Johannes Hospitium heeft geen openstaande vacatures.

Contact opnemen met Johannes Hospitium

Job-alert instellen

Vul je e-mailadres in en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe vacatures op basis van jouw zoekopdracht.

VakgebiedWe gaan uiteraard zorgvuldig om met je gegevens. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.